Login

Register

Login

Register

۱۳۹۹/۰۳/۰۶

راه های تقویت هوش منطقی/ریاضی

فهرستی از اصطلاحات علمی که معنای آن ها را نمی دانید تهیه کنید و به جست و جوی معنای آن ها بپردازید. وقتی به خرید می روید سعی کنید مقدار […]